Stockists - Wellness Center

Showing parties having stock & wallet atleast ₹3,00,000

S.No. Code State Name Owner Contact
1 KF204197237 Uttarakhand RISHIPATHY HARIDWAR KALPAMRIT MARKETING 9520121000
2 KF204202622 Gujarat SATYAM RISHIPATHY GANGANA RANSURBHAI SOMATBHAI 9979573389
3 KF204203575 Chhattisgarh SHIV RISHIPATHY WELLNES CENTRE KANTI LAL PATEL 9425561116
4 KF204205217 Delhi GANGA RISHIPATHY ANIL KUMAR KAUSHIK 9818017479
5 KF204206144 Haryana SWASTHYAM RISHIPATHY MOHAN LAL 9253171361
6 KF204207349 Uttar Pradesh SHREYA AYURVEDIK UPACHAR EVAM YOGA KENDRA REETA MITTAL 7985857872
7 KF204214384 Gujarat SIMANDHAR RISHIPATHY WELLNESS CENTER Bhavesh Prabhudas Adatiya 8200385094